Zvoľte si pevnú cestu v obchodovaní
Zistite viac

Pages

Pages

  • 1.11. 6:45   Zmena US reálnych dátach
    Súčasný balík reálnych dát obsahujúci reálne dáta pre akciové tituly z búrz NYSE, AMEX, NASDAQ mení svoju štruktúru. Nový balík reálnych dát pre US trhy obsahuje reálne dáta pre akcie z hlavných US elektronických obchodných systémov US ECN (BATS,...
  • 1.11. 6:45   Aktualizácia cenníka a obchodných podmienok
    Od 1.11.2014 nadobúdajú platnosť nové Obchodné podmienky pre obchodný systém RMS FINPORT Professional a prílohy cenníka služieb:
    Príloha 1 Cenníka služieb -...
  • 19.9. 15:11   Zmena doby zúčtovania v Európe
    S účinnosťou od 6. októbra 2014 sa kráti zúčtovací cyklus (settlement) pre obchody s finančnými nástrojmi na Európskych trhoch o 1 deň zo súčasných 3 obchodných dní (T+3) na 2 obchodné dni (T+2). Skrátený zúčtovací cyklus sa kráti na základe...

Pages

  
Sydney 
London 
NewYork 
Chicago