Zvoľte si pevnú cestu v obchodovaní
Zistite viac

Pages

Pages

 • 19.9. 15:11   Zmena doby zúčtovania v Európe
  S účinnosťou od 6. októbra 2014 sa kráti zúčtovací cyklus (settlement) pre obchody s finančnými nástrojmi na Európskych trhoch o 1 deň zo súčasných 3 obchodných dní (T+3) na 2 obchodné dni (T+2). Skrátený zúčtovací cyklus sa kráti na základe...
 • 1.9. 15:13   USA: Sviatok práce
  Dňa 1.9.2014 sú US akciové a derivátové trhy zatvorené kvôli Sviatku práce.
 • 3.7. 16:18   Skrátené obchodovanie v USA (Deň nezávislosti)
  Dňa 3.7.2014 sú US akciové a derivátové trhy otvorené do 19:00 SELČ.
  Dňa 4.7.2014 sú US akciové a derivátové trhy zatvorené kvôli sviatku - Deň nezávislosti.

Pages

  
Sydney 
London 
NewYork 
Chicago