Aktualizácia cenníka služieb a jeho príloh

Od 1.4.2016 nadobúda platnosť nový Cenník služieb RMS FINPORT Professional a jeho prílohy:
Príloha č. 1 Ostatné poplatky
Príloha č. 2 Zoznam reálnych dát
Príloha č. 3 Úrokové sadzby
Zmeny si môžte prehliadnuť v Archíve dokumentov.