Aktualizácia obchodných podmienok

Od 3.1.2018 nadobúdajú platnosť nové Obchodné podmienky RMS FINPORT Professional.