Aktualizácia príloh cenníka služieb

Od 19.5.2016 nadobúda platnosť nové prílohy Cenník služieb RMS FINPORT Professional:
Príloha č. 1 Ostatné poplatky
Príloha č. 2 Zoznam reálnych dát
Príloha č. 3 Úrokové miery
Zmeny si môžte prehliadnuť v Archíve dokumentov.