Aktualizácia prílohy č. 1 cenníka služieb

Od 4.1.2018 nadobúda platnosť nové znenie prílohy č. 1 (Ostatné poplatky) Cenníka služieb RMS FINPORT Professional
Príloha č. 1 obsahuje príklady výpočtu poplatkov za realizáciu obchodu/pokynu.