Bankové spojenie

BankaNázov účtu
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava
JELLYFISH o.c.p., a.s.
BBC 1, Plynárenská 1
821 09 Bratislava

Zberné účty pre vklady klientov:
MenaČíslo účtuSWIFT kód banky
EURSK5281300000001100850007CITISKBA
USDSK7881300000001100850218CITISKBA
ako var. symbol používajte vaše rodné číslo, resp. IČO