Konzervatívna energetická investícia Duke Energy

DUKE ENERGY CORPORATION
Druhakcia
BurzaNYSE
SymbolDUK
Druh obchodunákup
Cieľová cena80
MenaUSD
Stop (výstup z pozície)65
Stratégiadlhodobá
Profil a analýza vstupu: 
Holdingová spoločnosť Duke Energy Corp. je najväčším výrobcom elektrickej energie v Spojených štátoch. Svojimi elektrárňami zásobuje elektrikou približne 8 mil. zákazníkov v niekoľkých štátoch USA.
Akcie výrobcov energií a distribučné spoločnosti poskytujúce svoje služby so širokou klientskou základňou, ako sú elektrina, plyn, voda a pod., sú konzervatívnejšie investície a vďaka stálemu dopytu sa ich cena pohybuje nezávisle od vývoja akciového trhu. Väčšinou majú tieto spoločnosti indikátor korelácie s trhom, beta, menší ako 1, čo znamená, že akcie sú menej volatilné ako akciový trh a môžu pravidelne vyplácať dividendu. Od týchto konzervatívnych investícií nemožno očakávať vysoké zhodnotenie v krátkom čase, no skôr dlhodobejší rast podporovaný stálou dividendou. Priemerná sektorová dividenda je momentálne na 4%.
Pri súčasnej cene 70 USD za akciu vychádza dividenda DUK 4,75% a patrí medzi najvyššie v tomto sektore. Oproti svojim konkurentom dosahuje vyššie marže, až 42%. Podiel zisku na cenu akcie (PE) 17 síce nie je výrazne lepší ako priemer v sektore 15, no zameranie firmy na ďalší rast zisku môže tento nesúlad rýchlo vymazať. V nasledujúcom roku totiž očakávajú rast EPS o 1 USD. V tomto roku sa predpokladá EPS v rozmedzí 4,55-4,75 USD.
Takmer 90% zisku tvoria príjmy zo štátom regulovaných operácií a práve na tento segment sa v blízkych rokoch chce viac sústrediť. Do roku 2019 plánujú preinvestovať 42 mld. USD do výstavby nových projektov a akvizícií. Od nich čakajú neskorší rast EPS v rozmedzí 4-6%. V súčasnosti holding pracuje aj na rozvoji aktivít medzi obnoviteľnými zdrojmi a na znižovaní zaťaženia ovzdušia uhlíkovými emisiami modernizáciou výrobných aktív. Týmto chce byť v súlade s Obamovou stratégiu v znižovaní emisií a viac diverzifikovať svoje aktíva.
Cena akcií sa v tomto roku z januárového maxima takmer 90 USD prepadla o 20% pod 70 USD. Od roku 2012 sa cena akcií pohybovala práve v pásme medzi 67-75 dolárov, a to indikuje vhodnú čas na vstup do pozície nielen s dividendovým ale aj rastovým potenciálom.
KonkurencIa
CenterPoint Energy Inc.
American Electric Power Co.
Finančné ukazovatele
P/E17,25
Očak. P/E14,35
P/S2,05
EPS4,08
Očak. EPS4,60
Div.4,69%
Použité zdroje: 
bloomberg.com; briefing.com; seekingalpha.com; finance.yahoo.com; 4-trades.com; reuters.com, google.com/finance
Upozornenie: 

RM - S Market, o.c.p., a.s. neručí za chyby a nepresnosti poskytované zdrojmi v tomto materiáli. Uvedené informácie a dáta majú len informatívny charakter.Poskytovanie analýz investičných príležitostí nie je poskytovaním investičnej služby investičné poradenstvo. Poskytovaním analýz investičných príležitostí komisionár vykonáva pre svojich klientov finančnú analýzu vo forme poskytovania všeobecných nezáväzných odporúčaní týkajúcich sa obchodov s finančnými nástrojmi. Samotné investičné rozhodnutie komitenta o kúpe alebo predaji konkrétneho finančného nástroja je jeho individuálnym a slobodným rozhodnutím. (Čl. VIIa. obchodných podmienok)