Nepriaznivé výsledky Hershey

HERSHEY CO
Druhakcia
BurzaNYSE
SymbolHSY
Druh obchodupredaj (short sale)
Cieľová cena87
MenaUSD
Stop (výstup z pozície)92
Stratégiakrátkodobá
Profil a analýza vstupu: 
Hershey Co. (HSY) patrí medzi najväčších výrobcov čokolád a sladkostí v USA. Ich popularita je veľmi vysoká a ich výrobky si nachádzajú obľubu aj u zahraničných spotrebiteľov. Medzi ich konkurenciu bezpochyby patrí spoločnosť Kraft Foods, ktorá má širšie portfólio produktov. Hershey vyrába okrem rovnomennej čokolády aj ďalšie produkty, ktorých základnou surovinou je práve čokoláda. Vlastní aj ďalšie značky ako Reese's či licencie na predaj iných výrobkov v USA, napríklad KitKat.
V letnom kvartály zaznamenala spoločnosť pokles dopytu na ich hlavnom trhu, v USA, čomu nepomohli ani zvýšené náklady na propagáciu svojich produktov. Tento pokles sa prejavil na poklese tržieb zo cukroviniek a žuvačiek, ktoré tvoria až 90% príjmov v tomto regióne. Zníženie predaja zaznamenali aj na ich druhom najväčšom trhu, v Číne. Tieto nepriaznivé výsledky podnietili spoločnosť prehodnotiť očakávané tržby pre tento rok a už 9-krát znížiť ich predpokladaný rast. Teraz očakávajú zachovanie tržieb, resp. minimálny rast. Obdobne predpokladajú aj nízky rast zisku, ktorý je na spodnej úrovni z pôvodného predpokladu EPS 4,10-4,18 USD. Tento nepriaznivý výhľad bude mať samozrejme vplyv aj na budúce cenu akcií.
Po zverejnení týchto správ sa dnes cena akcií prepadla približne o 3% pod úroveň 100-dňového priemeru (SMA100) pod 90,60 USD. Táto cena sa môže javiť ako dobrý odrazový mostík k návratu na predchádzajúce ceny, no s prihliadnutím na nesplnené očakávania a pokračujúci trend nízkeho dopytu po výrobkoch možno predpokladať začiatok minimálne krátkodobého medvedieho trendu a možnosť opätovného testovania augustového minima pod 86 USD. Na vstup je vhodné chvíľu počkať a pri zotrvaní ceny pod 91 USD vstúpiť do krátkej pozície.
Krátku pozíciu doporučujeme držať do 22. novembra pretože nasledujúci deň je už tzv. deň bez dividendy a vznikol by záväzok jej výplaty.

KonkurencIa
Mondelez International
Nestlé
Kraft Foods
Mars
Finančné ukazovatele
P/E35,43
Dividenda0,58 (2,58%)
P/S2,77
EPS4,10
Očak. EPS4,10
Použité zdroje: 
bloomberg.com; briefing.com; seekingalpha.com; finance.yahoo.com; 4-trades.com; reuters.com, google.com/finance
Upozornenie: 

RM - S Market, o.c.p., a.s. neručí za chyby a nepresnosti poskytované zdrojmi v tomto materiáli. Uvedené informácie a dáta majú len informatívny charakter.Poskytovanie analýz investičných príležitostí nie je poskytovaním investičnej služby investičné poradenstvo. Poskytovaním analýz investičných príležitostí komisionár vykonáva pre svojich klientov finančnú analýzu vo forme poskytovania všeobecných nezáväzných odporúčaní týkajúcich sa obchodov s finančnými nástrojmi. Samotné investičné rozhodnutie komitenta o kúpe alebo predaji konkrétneho finančného nástroja je jeho individuálnym a slobodným rozhodnutím. (Čl. VIIa. obchodných podmienok)