Pokuty Credit Suisse a Deutsche bank

Po včerajších správach o dohode Barclays (BARC) s americkými súdmi dnes potvrdili pokuty za predaj toxických aktív aj ďalšie európske banky.

Pokutu vo výške 7,2 mld. USD zaplatí nemecká banka Deutsche Bank (DBK). V rozložení na drobné je pokuta len 3,1 mld. USD, pričom 4,1 mld. majú zaplatiť v najbližších 5 rokoch ako odškodné klientom. Náklad na túto pokutu v tomto kvartále bude 1,17 mld. Časť vysporiadania s klientmi podľa predstaviteľov banky nebude mať v vplyv na tohto ročný výsledok hospodárenia.

Ďalší previnilec švajčiarska Credit Suisse (CSGN) zaplatí pokutu 2,48 mld. USD a taktiež musí poskytnúť úľavy pre klientov počas najbližších 5 rokov v celkovom objeme 2,8 mld. USD. Tieto výdavky ju budú stáť približne 2 mld. USD ostatok bude hradený z vytvorených rezerv. Výdavok sa bude zahrnutý vo výsledkoch za posledný kvartál tohto roka. Dohodnutá pokuta 5,28 mld. spĺňa požiadavku amerických orgánov 5-7 mld. USD.

Investori na tieto správy reagovali veľmi pozitívne a ceny ich akcií dnes porástli o viac ako 2%.