Kontakt

Sídlo

Kontaktné údaje

JELLYFISH o.c.p., a.s.
Nám. SNP 14
811 06 Bratislava
02 / 593 29 115, 605 (od 8:00 do 16:00)
0908 965 700 (od 15:00 do 22:00)
rmsfinport@rmsmarket.sk


Máte záujem výhodne obchodovať?

Otvorte si účet