Staňte sa klientom

Vytvorte si účet

Ako sa stať našim klientom?

  1. krok - Vyplňte registračný formulár na tejto stránke
  2. krok - Zašlite požadované dokumenty na našu adresu
  • podpísaná komisionárska zmluva s úradne overeným podpisom,
  • fotokópie 2 preukazov totožnosti: občiansky preukaz a pas alebo vodičský preukaz,
  • fotokópia faktúry za energiu, prípadne výpisu z bankového účtu, pre potvrdenie adresy trvalého pobytu,
  • vyplnený formulár W8-BEN
  1. krok - O zriadení obchodného účtu Vás budeme informovať.
  2. krok - Vložte finančné prostriedky na niektorý z našich zberných účtov. Minimálny vklad pri zriadení obchodného účtu je 5 000 USD alebo ekvivalent v inej mene.